School of Humanities, Social Sciences and Management

Research Scholars

Panchali Bhattacharya
Email : pb17@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr Amrita Satapathy & Dr Punyashree Panda
Suryakanta Nayak
Email : sn20@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Dukhabandhu Sahoo
Sushanta Kumar Panda
Email : skp12@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Dukhabandhu Sahoo & Dr. Naresh Chandra Sahu
Auro Kumar Sahoo
Email : aks11@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Naresh Chandra Sahu & Dr. Dukhabandhu Sahoo
Rupashree Brahma Kumari
Email : rbk10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Anamitra Basu
Nidhi Yadav
Email : ny10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Naresh Chandra Sahu & Dr. Dukhabandhu Sahoo
Siddharth Kumar
Email : sk52@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Naresh Chandra Sahu
Pushp Kumar
Email : pk27@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Naresh Chandra Sahu
Neha Kumari
Email : nk24@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Naresh Chandra Sahu
Jayanti Behera
Email : jb15@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Dukhabandhu Sahoo
Sk Masikul Ahmmed
Email : sma15@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Amrita Satapathy and Dr. Rajakumar Guduru
Smruthi. S.
Email : ss98@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Amrita Satapathy
Trina Bose
Email : tb15@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Punyashree Panda and Dr. Amrita Satapathy
Mohua Das Gupta
Email : mdg10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Anamitra Basu