School of Mechanical Sciences

Research Scholars

Aurabinda Swain
Email : as57@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Anirban Bhattacharya
Arabinda Meher
Email : am39@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.M.Mohapatra
Priyaranjan Samal
Email : ps23@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. V. Panduranga
Samarendra Panda
Email : sp49@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Venugopal A
Sumanta Das
Email : sd38@iitbbs.ac.in
Supervisor : "Dr. Akhilesh Barve, Dr. Naresh Chandra Sahoo"
Subhakanta Moharana
Email : sm47@iitbbs.ac.in
Supervisor : "Dr. Mihir Kumar Das, Dr. Anirban Bhattacharya"
Alok Sharma
Email : as30@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. S. R. Kannan
Soumyaranjan Sahoo
Email : srs13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S.K. Mahapatra
Santosh Kumar Jena
Email : skj10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Sasidhar Kondaraju
Bikash Mahato
Email : bm18@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Yogesh G. Bhumkar
Jitesh Ranjan
Email : jr10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. V. Panduranga
Parthasarathi Mishra
Email : pm22@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. S.R.Kannan
Arijit Sinha Babu
Email : as20@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Sathyanarayana A.
Devendraa Yadav
Email : dky10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Akhilesh Barve
Amman Jakhar
Email : aj13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S. K. Mahapatra & Dr. P.Rath
Rajiv Lochan Mohanty
Email : rm20@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M. K. Das
Santosh Kumar Sahoo
Email : ss35@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M. K. Das & Dr. P. Rath
Anshuman Padhi
Email : ap12@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M. K. Pandit
Anil Kumar Verma
Email : akv11@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S. K. Mahapatra & Dr. P. Rath
Deepaksahini
Email : dks10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. M. Chakraborty & Dr. Animesh Mandal
Shobhit Mishra
Email : sm42@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. S.N.Panigrahi
Arijit Sinhababu
Email : as20@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Anirban Bhattacharya
Ganta Naveen
Email : ng13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Yogesh.G. Bhumkar
Tushar Srivastava
Email : ts13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Sasidhar Kondaraju
Pradeeptta Kumar Taraphdar
Email : pkt10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Manas Mohan Mahapatra
Sunil Manohar Maharana
Email : smm12@iitbbs.ac.in
Supervisor : "Dr. M.K.Pandit, Dr. A.K. Pradhan"
Sidhartha Sankar Samantaray
Email : sss12@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Venugopal A.
Hrudaya Jyoti Biswal
Email : hjb10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. V. Pandu Ranga, Dr. Ankur Gupta
Pranesh Dutta
Email : pd29@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Gaurav Bartarya
Sidhartha Sankar Das
Email : ssd10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S.K.Mahapatra
Jangyadatta Pasa
Email : jp15@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Venugopal A.
Himadri Sekhar Basu
Email : hsb10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Sasidhar Kondaraju
Partha Sarathi Sahoo
Email : pss11@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.M. Mahapatra, Dr. V. Pandu Ranga
Shrey Bhatnagar
Email : sb60@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Suvradip Mullick
Dev Kunwar Singh Chauhan
Email : dkc10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. V. Pandu Ranga
Pramod Kumar Parida
Email : pkp13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.K.Pandit, Dr. A.K. Pradhan
Puneet Choudhary
Email : pc12@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. S.R. Kannan, Prof. Brahma Deo
Sonu Kumar
Email : sk48@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S.K. Mahapatra
Rajiv Kumar
Email : rk35@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.M.Mahapatra
Jegatheesan M.
Email : jm14@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Anirban Bhattacharya
Sdvss Varma Siruvuri
Email : sds15@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Pattabhi Ramaiah Budarapu
K Narendra Kumar
Email : nkk10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. V. Pandu Ranga
Md. Irquam Alam
Email : mia10@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.K.Pandit, Dr. A.K. Pradhan
Amman Jakhar
Email : aj13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S.K. Mahapatra, Dr. P. Rath
Anil Kumar Verma
Email : akv11@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. S.K. Mahapatra, Dr. P. Rath
Krushnarjuna Parida
Email : kp25@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. S. N. Panigrahi
Jyotiranjan Barik
Email : jb13@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. Gaurav Bartarya, Dr. Suvradip Mullick
Santu Samanta
Email : ss104@iitbbs.ac.in
Supervisor : Prof. Swarup Kumar Mahapatra, Prof. Sunil Kumar Sarangi
Abhijit Pal
Email : ap52@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr. M.K.Das
Ansuman Padhi
Email : ap12@iitbbs.ac.in
Supervisor : Dr.M.K.Pandit